You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hướng dẫn thanh toán

Organic Herbs áp dụng 2 hình thức thanh toán bao gồm Thanh toán khi nhận hàng (hay còn gọi là thanh toán COD) và Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, áp dụng với tất cả các khách hàng trên toàn quốc.